Projects

Currently we develop MDC therapy to treat GBM (together with University Hospital Zurich – Switzerland; project funded by the NCRD), lung cancer, ovarian cancer and pancreatic cancer (project funded by the European Research Council).


Cellis Sp. z o.o. otrzymał w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, konkurs 1/1.1.1/2020 Szybka ścieżka
dofinansowanie na realizację projektu
pt. „Innowacyjna terapia komórkowa glejaka”.
 

Celem projektu jest rozwój przełomowej,
innowacyjnej terapii komórkowej glejaka.
Komórki wykorzystywane w niniejszej terapii są jedynymi komórkami posiadającymi zdolność penetracji bariery kr
ew-mózg
(potwierdzone w badaniach własnych) i penetracji tkanki glejaka.
Komórki te wyposażone są w leki terapii celowanych skompleksowane
z białkiem nośnikowym, zapewniającym ich stabilność w komórce nośnikowej.
Kompleks białko-lek przekazywany jest specyficznie komórkom nowotworowym.

Realizacja projektu będzie polegać na zwalidowaniu technologii na dużą skalę: wyselekcjonowaniu najlepszych kompleksów białko-lek, produkcji komórek, wyprodukowaniu białka w klasie GMP
i przetestowanie terapii na przedklinicznych modelach terapeutycznych
w czołowym światowym ośrodku leczenia glejaków –
w klinice Uniwersytetu w Zurychu (Szwajcaria).

Głównym rezultatem projektu będzie zwalidowana terapia glejaka,
gotowa do sprawdzenia w badaniu klinicznym „First in Man”
i dalszego rozwoju przez duże firmy farmaceutyczne.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0362/20-00
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 16.09.2020 r.

Wartość projektu: 21 123 264,07 PLN
Kwota dofinansowania: 17 359 036,24 PLN
Okres realizacji: październik 2020 – lipiec 2023