Skip to main content

Firma Cellis Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko:

RESEARCH ASSOCIATE

Do realizacji projektu „Innowacyjna terapia komórkowa glejaka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Szybkiej Ścieżki

Miejsce pracy: Warszawa

Główny zakres obowiązków:

 • Wykonywanie prac laboratoryjnych: kompleksowanie białka oraz poddawanie kompleksów analizom; przygotowywanie kompleksów do dalszych badań;
 • Analiza uzyskanych danych i ich interpretacja;
 • Prowadzenie dokumentacji naukowej (zeszyt laboratoryjny, protokoły, raporty – w języku angielskim);
 • Prezentacja wyników badań naukowych.

Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku biologicznym; biochemicznym; biotechnologicznym; chemicznym; medycznym (w tym medycyna weterynaryjna) lub pokrewnym;
 • Doświadczenie w pracy z rekombinowanymi białkami oraz koniugatami białkowymi (reakcje koniugacji, reakcje enzymatyczne, badanie oddziaływań białko – białko, białko- związek chemiczny, modyfikacje chemiczne białek);
 • Znajomość technik spektroskopowych (UV-VIS, fluorescencja), elektroforetycznych (SDS-PAGE), DLS (np. Zetasizer), FPLC, HPLC oraz spektrometria mas;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (regularne pisanie raportów i protokołów, prezentowanie wyników);
 • Dobra organizacja pracy (dokumentacja prowadzonej pracy), praca w warunkach sterylnych, samodzielność oraz komunikatywność;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wysoka motywacja i kreatywność.

Mile widziane:

 • Wcześniejsze doświadczenie w pracy w firmie biotechnologicznej;
 • Praca z elektronicznym dziennikiem laboratoryjnym.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na pełny etat;
 • Możliwość zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji;
 • Możliwość współtworzenia sukcesu dynamicznie rozwijającej się firmy biotechnologicznej;
 • Współpracę z młodym i entuzjastycznym zespołem.


Osoby zainteresowanie dołączeniem do Zespołu serdecznie zapraszamy do nadsyłania CV wraz z listem motywacyjnym na adres office@cellis.eu z dopiskiem „RESEARCH ASSOCIATE”

PROSIMY o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Cellis sp. z o.o. w ramach rekrutacji na stanowisko Research Associate..

CELLIS sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Zajączka 28  jako administrator danych osobowych informuje, iż dane kandydata są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a także dobrowolnie wyrażonej zgody, jeżeli kandydat podaje szerszy zakres danych, niż wymagany w przepisach prawa. Każdemu kandydatowi aplikującemu o pracę przysługuje zarówno prawo dostępu do treści swoich danych, ich usuwania (chyba, że przepisy stanowią inaczej), poprawiania i przenoszenia jak i do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych. Dla danych wykraczających poza określone w Kodeksie Pracy, przetwarzanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody kandydata, przysługuje prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na przetwarzanie trwające do momentu wycofania zgody. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w wypadku uchybienia ze strony administratora danych w zakresie realizacji wymagań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Państwa dane są przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Dane mogą być udostępniane zewnętrznym firmom rekruterskim, w tym serwisowi Pracuj.pl (Grupa Pracuj sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa) oraz do spółce obsługującej kwestie IT (NETLAB Paweł Majewski).