Skip to main content

Important Information Regarding Your COVID-19 Test Data at Cellis

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że Spółka Cellis sp. z o.o., dotychczasowe laboratorium Cellis Laboratorium odpowiedzialne za przeprowadzanie testów na COVID-19, z dniem 31.12.2022 r. zaprzestała prowadzenia swojej działalności w tej dziedzinie. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachowujemy obowiązek przechowywania danych osobowych pacjentów, którzy skorzystali z naszych usług.

W celu właściwego zarządzania danymi osobowymi oraz spełnienia naszych obowiązków wobec Państwa, informujemy, że dane osobowe zostały przekazane do Spółki RHENUS Office Systems Poland Sp. z o. o. z siedzibą w 05-830 Nadarzynie przy al. Katowickiej  66. Od dnia 21.02.2024 r. Spółka RHENUS Office Systems Poland Sp. z o. o. staje się operatorem dokumentacji medycznej pacjentów korzystających z usług Cellis Laboratorium.

Spółka RHENUS to renomowana firma, która spełnia wszelkie wymogi prawne i świadczy usługi z najwyższą starannością. Przekazanie danych odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, a wszelkie informacje będą nadal przechowywane i chronione z należytą starannością.

W przypadku pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przekazania danych osobowych oraz ich dalszej obróbki, prosimy o kontakt z Spółką RHENUS Office Systems Poland Sp. z o. o. przy al. Katowickiej  66, 05-830 Nadarzyn lub pod numerem telefonu +48 801 013 014.

Dziękujemy Państwu za zrozumienie i zaufanie, jakim nas obdarzyliście przez lata. Jesteśmy przekonani, że Spółka RHENUS Office Systems Poland Sp. z o. o. zapewni Państwu profesjonalną i bezpieczną obsługę danych osobowych.

Z poważaniem,

Cellis sp. z o.o.

***

Dear Sir or Madam,

We would like to inform you that Cellis sp. z o. o., the former Cellis Laboratorium responsible for conducting COVID-19 tests, has ceased its activities in this field on December 31, 2022. However, in accordance with applicable law, we remain obliged to store personal data of patients who have used our services.

In order to properly manage personal data and fulfill our obligations towards you, we would like to inform you that personal data has been transferred to RHENUS Office Systems Poland Sp. z o. o. with its registered office in 05-830 Nadarzyn at al. Katowicka 66. From February 21, 2024, RHENUS Office Systems Poland Sp. z o. o. becomes the operator of medical records of patients using the services of Cellis Laboratorium.

RHENUS is a reputable company that meets all legal requirements and provides services with the utmost care. The transfer of data is carried out in a manner consistent with applicable personal data protection regulations, and all information will continue to be stored and protected with due care.

If you have any questions or would like to obtain additional information regarding the transfer of personal data and their further processing, please contact RHENUS Office Systems Poland Sp. z o. o. at al. Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn or by phone +48 801 013 014.

Thank you for the understanding and trust you have placed in us over the years. We are convinced that RHENUS Office Systems Poland Sp. z o. o. will provide you with professional and safe handling of personal data.

Kind regards,

Cellis sp. z o. o.